Tin tức

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CSDL

  • 09/04/2020

Xây dựng giải pháp tích hợp hệ thống và cơ sở dữ liệu là thế mạnh của Hyperlogy, trong quá trình xây dựng giải pháp, chúng tôi luôn tìm cách cân bằng các nhu cầu hiện tại và kế hoạch...

Xem tiếp

GIẢI PHÁP NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG MK EKYC

  • 09/04/2020

Giải pháp định danh khách hàng (Know_Your_Customer) - MK eKYC giúp các doanh nghiệp và tổ chức định danh và xác minh danh tính khách hàng của mình. Quy trình này đặc biệt quan trọng trong ngành dịch vụ tài...

Xem tiếp